Oficjalna witryna Sądu Rejonowego w Jaśle

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
BIP Sądu Rejonowego w Jaśle

 

 

 

Sąd Rejonowy w Jaśle

ul. Armii Krajowej 3
38-200 Jasło

tel. /centrala/ 13 446 20 80
fax 13 446 70 62

Jednostki nadrzędne:

Sąd Okręgowy w Krośnie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

 

 N F O R M A C J A

  Dzień 14 sierpnia 2015 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy  za święto 15 sierpnia 2015 roku, przypadające w dniu wolnym od pracy.   

  

 I N F O R M A C J A

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 60 poz. 303) sprawy z zakresu prawa pracy obejmujące obszar właściwości Sądu Rejonowego w Jaśle z dniem 1 kwietnia 2011r. będzie rozpoznawać Sąd Rejonowy w Krośnie.

 I N F O R M A C J A
Sąd Rejonowy w Jaśle informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich z dniem 1 lipca 2009 w Sądzie Rejonowym w Jaśle zostaje zlikwidowany Wydział VI Grodzki. Toczące się sprawy otrzymają nowe sygnatury w Wydziale II Karnym oraz Wydziale I Cywilnym odpowiednio do rodzaju spraw.